COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS

HISTÒRIA

1980
1983
1987
1993
1995
2005
2007
2010
2017
2018

1980

Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials.

Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials
Convenio marco Madrid

1983

Neix la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP)

El 15 d’abril de 1983, es va signar el Protocol d’acord constitutiu de la CTP a Bordeus. La CTP es constitueix amb el suport del Consell d’Europa que aspira a dotar la zona pirinenca d’una estructura de cooperació transfronterera similar a les existents en altres fronteres europees. La CTP està formada per les regions franceses de Nova Aquitània i Occitània; les Comunitats Autònomes espanyoles de Catalunya, Aragó, Navarra i Euskadi i el Principat d’Andorra. Més informació sobre els territoris que formen la CTP.

Anar a Territoris

1987

Seu Oficial

Des del 29 d’abril de 1987, la seu oficial de la CTP és la “Torre del Rellotge”, edifici gòtic situat a la plaça del marquès de la Cadena, al centre de Jaca (Aragó). Segueix sent la seu històrica de la CTP.

Descargar documento: Pirineo Aragonés Inauguración torre del reloj sede de la CTPPirineo Aragonés
Inauguración torre del reloj sede de la CTP

 

Ir a patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/torre-del-reloj-jaca http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/torre-del-reloj-jaca

1993

Constitució d’una associació per a la CTP

1995

Tractat de Baiona

Dóna un impuls a la cooperació transfronterera i la dota d’un marc legal adequat.

 

Tractat de Baiona
Traité de Bayonne

2005

Creació del Consorci de la CTP

Convertir-se en Consorci, entitat jurídica subjecta al dret públic espanyol, aporta a la CTP un nou impuls d’intervenció, especialment en l’àmbit de la gestió de fons i de programes europeus.

 

Creació del Consorci de la CTP
Creació del Consorci de la CTP

2007

La CTP és nomenada Autoritat de Gestió del POCTEFA 2007-2013

La CTP va ser la primera entitat transfronterera que va esdevenir autoritat de gestió d’un programa europeu de Cooperació Territorial Europea.

És també autoritat de gestió del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

 

poctefa.eupoctefa.eu

2010

Neix un dels projectes emblemàtics de la CTP, l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC).     opcc-ctp.org

A més, el 2010, Andorra s’incorpora al Tractat de Baiona.

 

pdf
Tractat de Baiona

2017

Signatura de l’Adscripció de la CTP a l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Aragó

El 9 de maig de 2017, se signa l’Adscripció de la CTP a l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Documento Certificado SG CTP adscripción
Certificado SG CTP adscripción

Documento Acuerdo GA certificado adscripción
Acuerdo GA certificado adscripción

2018

L’Estratègia Pirinenca

S’aprova l’Estratègia Pirinenca, un pla d’acció per al desenvolupament dels Pirineus fins al 2024.

L'Estratègia Pirinenca
L’Estratègia Pirinenca

Més informació sobre els estatuts de la CTP:    Estatuts de la CTP

Conveni interadministratiu de cooperació transfronterera entre les entitats membres de la CTP:   Convenio interadministrativo CTP

TERRITORIS

La CTP està formada per:

Ir a les regions franceses de Nova Aquitània i Occitània;

Ir a les Comunitats Autònomes espanyoles de Catalunya, Aragó, Navarra i Euskadi;

Ir a el Principat d’Andorra.

–   Més informació aquí

El territori de la CTP està caracteritzat per una frontera que és essencialment muntanyosa amb el massís pirinenc com a barrera física i que va de la costa atlàntica a la mediterrània.

 Total població: 23.492.434 habitants

  Superfície: 254.776 km2

  Quilòmetres de frontera: 656 km

  Quilòmetres de costa: 2.062 km

  Llengües que es parlen al territori: castellà, francès, català, basc, occità, aragonès i peitoví-saintongès.

MISSIÓ I ORGANITZACIÓ

Missió

L’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se en les seves fortaleses. Fa més de tres dècades que la CTP busca afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc, trobar solucions conjuntes als problemes comuns i posar en marxa accions transfrontereres.

Els seus objectius:

 • Afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc,
 • Tractar conjuntament les problemàtiques que afecten el massís,
 • Buscar solucions comunes als reptes identificats,
 • Posar en marxa accions compartides i estructurals d’abast transnacional.

La CTP treballa principalment amb dos instruments:

 • Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) (www.poctefa.eu) del qual és autoritat de gestió igual que ho és del Programa del període anterior (POCTEFA 2007-2013) i aspira a ser-ho del proper (POCTEFA 2021-2027).
 • Estratègia Pirinenca. La CTP porta des del 2016 treballant en l’Estratègia Pirinenca que es va signar al novembre de 2018. És el pla d’acció del territori fins al 2024 i a aquesta estratègia pertanyen projectes emblemàtics de la CTP com l’ OPCC i el d’Emergències mèdiques «Quan les emergències mèdiques esborren les fronteres»

Les seves accions

A causa de l’especificitat de la seva situació geogràfica i política; un territori construït al voltant del Massís dels Pirineus, entre dos mars (Atlàntic i Mediterrani) i a cavall de tres Estats, la CTP ha de contemplar diferents legislacions i treballar amb una multiplicitat d’entitats (Estats, entitats locals franceses i comunitats autònomes espanyoles).

En aquest context, la CTP té per objecte ser un espai d’intercanvi i d’idees a més de ser generadora de propostes que busquen:

 • millorar la qualitat de vida dels seus habitants incrementant l’oferta de transport,
 • reforçar la integració transfronterera,
 • desenvolupar sinergies en matèria econòmica per a les empreses i la joventut que s’està formant,
 • generar una zona d’intercanvi al sud d’Europa,
 • fomentar la innovació, la investigació i la cooperació entre universitats,
 • fomentar el coneixement dels seus territoris, especialment, el seu patrimoni cultural, natural i desenvolupar un turisme sostenible.

ORGANITZACIÒ DE LA CTP

LA PRESIDÈNCIA

La presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus és un càrrec rotatori que canvia cada dos anys.

La presidència té com a objectiu promoure, en estreta col·laboració amb els territoris integrants de la CTP, la posada en marxa de projectes estructuralsque busquin afavorir el desenvolupament econòmic i social de l’espai pirinenc i de les zones litorals que formen part del territori de la Comunitat de treball dels Pirineus. El/La president/a representa la CTP i convoca i presideix el Ple (o plenari) que es reuneix un cop l’any.

Des del 1983, la CTP ha treballat per millorar la vida dels habitants del territori de la CTP a través dels projectes impulsats.

L’ordre de rotació és el següent:

 • Nova Aquitània
 • Aragó
 • Catalunya
 • Euskadi
 • Occitània
 • Navarra
 • Andorra

LES PRESIDÈNCIES DE LA CTP

1983 – 1985
1985 – 1987
1987 – 1989
1989 – 1991
1991 – 1993
1993 – 1995
1995 – 1997
1997 – 1999
1999 – 2001
2001 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2011
2011 – 2013
2013 – 2015
2015 – 2017
2017 – 2019
2019 – 2021

1983 – 1985

Aquitaine

region-nouvelle-aquitaine

1985 – 1987

Aragón

gobierno-de-aragon

1987 – 1989

Catalunya

generalitat-de-catalunya

1989 – 1991

Euskadi

gobierno-vasco

1991 – 1993

Languedoc-Rousillon

1993 – 1995

Midi – Pyrénées

1995 – 1997

Navarra

gobierno-de-navarra

1997 – 1999

Andorra

gobern-andorra

1999 – 2001

Aquitaine

region-nouvelle-aquitaine

2001 – 2003

Aragón

gobierno-de-aragon

2003 – 2005

Catalunya

generalitat-de-catalunya

2005 – 2007

Euskadi

gobierno-vasco

2007 – 2009

Languedoc-Rousillon

2009 – 2011

Midi – Pyrénées

2011 – 2013

Navarra

gobierno-de-navarra

2013 – 2015

Andorra

gobern-andorra

2015 – 2017

Nouvelle – Aquitaine

region-nouvelle-aquitaine

2017 – 2019

Aragón

gobierno-de-aragon

2019 – 2021

Catalunya

generalitat-de-catalunya

LA SECRETARIA GENERAL

Depèn de la Presidència i té com a tasca l’organització de les reunions del Comitè Executiu i el seguiment de les accions empreses per la CTP i de la seva situació financera. Està formada per un/a secretari/ària general, nomenat/ada pel / per la president/a en funcions, després de rebre l’aprovació de la resta d’integrants de la CTP.

EL COMITÈ EXECUTIU

És l’òrgan de decisió de la CTP i està format per un representant titular i un suplent de cada territori.

Coordina i s’encarrega d’implantar el programa d’accions de la presidència.

Reglament intern del Comitè executiu de la CTP Reglament intern del Comitè executiu de la CTP

PRESIDÈNCIA ACTUAL

Per al període comprès entre 2019 i 2021, Catalunya ocupa la Presidència de la CTP.

President de la CTP: Molt honorable Senyor Pere Aragonès i Garcia, President de la Generalitat de Catalunya.
Secretària general: Rosa Amorós i Capdevila
Adreça: Palau de la Generalitat de Catalunya, Plaça de Sant Jaume, 4 Barcelona
Codi postal: 08002
Ciutat: Barcelona
Telèfon: +34 934 02 46 00
Correu electrònic: secretaria.general@ctp.org
Pàgina web de la presidència: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/xarxes-cooperacio-territorial/comunitat-treball-pirineus/index.html

Missatge del President:

“L’eliminació de l’efecte frontera ha esdevingut una de les polítiques d’integració europea, que contribueix a fer la vida més fàcil a la ciutadania”.

En un món canviant i accelerat, on la incertesa i la liquiditat, per dir-ho a la manera de Zygmunt Bauman, dominen les activitats humanes, la cooperació entre persones i entre institucions no només és una necessitat, sinó que ha esdevingut ineludible.

Alguns problemes no tenen fronteres, com ara el canvi climàtic. I algunes fronteres creen problemes, com pot ser en l’atenció sanitària. Per això l’eliminació de l’efecte frontera ha esdevingut una de les polítiques d’integració europea, que contribueix a fer la vida més fàcil a la ciutadania.

La cooperació transfronterera és una de les prioritats de la llei catalana d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, així com dels instruments de planificació de l’acció exterior del Govern de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya es va comprometre ben aviat, des del seu restabliment l’any 1977, amb la cooperació transfronterera. Les persones que aleshores hi havia al capdavant van respondre amb entusiasme a la crida del Consell d’Europa, que el 1983 va cristal·litzar en la creació de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Des de fa 36 anys, cada dos se succeeix la presidència rotatòria. Per tercer cop recau en la Generalitat de Catalunya, que l’assumeix dins la normalitat i responsabilitat institucional amb què tots els membres de la CTP ho han fet ininterrompudament, fins i tot en un context institucional i polític en evolució.

El balanç de la feina realitzada per la CTP s’albira com a rotundament positiu. La Generalitat de Catalunya es compromet amb les ambicions i projectes que té per davant la CTP, que impulsarà amb determinació, consens i transparència durant la presidència 2019-2021.

En aquest sentit, la presidència catalana té la voluntat d’enfortir la CTP davant les institucions comunitàries i, sobretot, d’optimitzar l’ús d’aquest instrument al servei de la ciutadania dels territoris membres.

Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia

president de la Generalitat de Catalunya

president de la Comunitat de Treball dels Pirineus

AUTORITAT DE GESTIÓ DE POCTEFA

Des de 2007, la CTP és autoritat de gestió del programa Interreg IV-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2007-2013). La CTP és també autoritat de gestió del programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

El programa POCTEFA 2014-2020 té per objectiu promoure i cofinançar projectes de cooperació realitzats per agents socioeconòmics de França, Espanya i Andorra situats a la zona transfronterera elegible. El Programa compta amb una dotació de la Unió Europea a través del FEDER de 189 milions d’euros (178 milions sense l’Assistència Tècnica) i s’organitza en cinc eixos. Més informació al web del programa POCTEFA.

Al llarg del Programa POCTEFA 2007-2013 es van programar 152 projectes empresos gràcies al FEDER disponible: 168 milions d’euros amb què es va dotar aquesta eina europea de cooperació. Aquest programa ha arribat al 99 % del nivell d’execució FEDER, la qual cosa significa que la gestió dels fons europeus per part del programa és eficient i exemplar.

Consulta prèvia sobre el programa de cooperació transfronterera Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Creat per a promoure el desenvolupament sostenible dels territoris fronterers, el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) serà el sisè de la seva generació en aquest territori.

El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), autoritat de gestió del Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), ha sol·licitat la seva gestió.

El programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) es troba en fase d’elaboració amb vistes a la presentació per a la seva aprovació per part de la Comissió Europea al llarg de 2021, una vegada que el marc financer i reglamentari de la política de cohesió de la Unió Europea 2021-2027 hagi estat aprovat pel Consell i el Parlament Europeu.

El resum de la versió provisional d’aquest programa pot consultar-se a través del següent enllaç de descàrrega en castellá i en francès.

La consulta pública està oberta fins al 04/03/2021. Li convidem a presentar els seus comentaris per correu electrònic a contact@ctp.org .

També es publicarà una consulta pública en el segon semestre de 2021 sobre el document consolidat.

MÁS INFORMACIÓN

PLENARI

El plenari és la reunió anual dels presidents i les presidentes dels membres de la CTP. Al plenari s’acorden les orientacions estratègiques i polítiques del Consorci de la CTP basades en les propostes realitzades pel Comitè Executiu. Aquestes orientacions es recullen cada any en un document anomenat «Declaració comuna de presidents/es» que se signa al plenari.

Al novembre de 2019 es va celebrar el XXXVII plenari de la CTP en el qual el president del Govern d’Aragó va passar el testimoni de la presidència del Consorci a la Generalitat de Catalunya. Aquí pot consultar la Declaració comuna de presidents signada al novembre de 2019.

Declaració comuna de presidents novembre de 2019

PREGUNTES FREQÜENTS

El consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un organisme interregional de cooperació transfronterera creat pel Consell d’Europa el 1983.

L’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se en les seves fortaleses. Fa més de tres dècades que la CTP busca afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc, trobar solucions conjuntes als problemes comuns i posar en marxa accions transfrontereres.

Està format per:

 • Dues regions franceses: Nova Aquitània i Occitània / Pirineus Mediterrània.
 • Quatre comunitats autònomes espanyoles: Aragó, Catalunya, Euskadi i Navarra.
 • El Principat d’Andorra.
LLa CTP treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la regió pirinenca. Gràcies a la cooperació transfronterera a diferents nivells, la CTP afronta alguns dels problemes més urgents del territori, buscant solucions comunes i posant en marxa accions.

Pots consultar més informació sobre els projectes promoguts per la CTP aquí i sobre el programa POCTEFA, gestionat per la CTP, aquí.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres escrivint a contact@ctp.org, trucant al +34 974 36 31 00 o bé per correu postal, escrivint a Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8 (Jaca).
Si tens una idea de projecte de cooperació transfronterera que vols presentar a la CTP, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de contact@ctp.org o bé trucant al +34 974 36 31 00.

No podem garantir que donarem suport al teu projecte, però escoltarem la proposta i et respondrem.

Disposem d’una secció on publiquem totes les vacants del Consorci de la CTP. Pots consultar-la aquí. Et recomanem que et subscriguis a la nostra newsletter per estar al dia de totes les novetats, que també inclouen oportunitats de feina.

La seu històrica de la CTP ocupa la Torre del Rellotge de Jaca (Osca), inaugurada el 1987.
La seu administrativa de la CTP es localitza a l’edifici de l’Institut Pirinenc d’Ecologia (IPE), al número 8 de l’Avenida Nuestra Señora de la Victoria de Jaca (Osca).

gobern-andorra    region-nouvelle-aquitaine   gobierno-de-aragon    generalitat-de-catalunya  gobierno-vasco       gobierno-de-navarra