MIDMACC

Logo MIDMACC
Logo Programa LIFE

LIFE MIDMACC és un projecte que té per objectiu principal promoure l’adaptació al canvi climàtic a través de la implementació i prova de diferents alternatives de gestió del paisatge en àrees rurals de mitja muntanya, promovent al mateix temps el desenvolupament socioeconòmic sostenible.

El projecte té un caràcter transregional, ja que es desenvoluparà en tres regions d’Espanya: La Rioja, Aragó i Catalunya, en àrees de mitja muntanya amb característiques climàtiques i ambientals molt diferents.

A més de l’OPCC-CTP, el partenariat del projecte està compost per: el CREAF (cap de fila), l’Institut Pyrénéen d’Ecologie (IPE-CSIC), l’Institut of Agrifood Research and Technology (IRTA), l’OCCC (Oficina Catalana del Canvi Climàtic), la Universitat de Saragossa i la Universitat de La Rioja.

Més informació sobre MIDMACC

Altres projectes

OPCC2

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) pilote le projet OPCC2, qui vise à limiter les effets du changement climatique et à adapter la zone pyrénéenne à ses conséquences. Les activités du projet sont coordonnées par l’Observatoire Pyrénéen…

Leer más

Montclima

L’objectif du projet MONTCLIMA est de disposer des meilleurs outils et de reproduire les meilleures pratiques en matière de lutte contre le changement climatique sur les territoires du SUDOE (Programme de coopération Interreg V-B Sud-Ouest…

Leer más

Phusicos

« According to Nature » est un projet qui vise à démontrer que les solutions qui s’inspirent de la nature afin de réduire les risques associés aux phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier dans les zones vulnérables comme les zones rurales…

Leer más