MONTCLIMA

L’objectiu del projecte MONTCLIMA és disposar de les millors eines i replicar les millors pràctiques en matèria de lluita contra el canvi climàtic en els territoris del SUDOE (Programa de Cooperació Interreg V-B Europa Sud-occidental).

El projecte vol desenvolupar i testar una estratègia per reforçar la resiliència enfront dels riscs naturals i climàtics a les zones muntanyoses dels territoris del SUDOE. La seva missió és capitalitzar els bons resultats i les bones pràctiques desenvolupades en el passat per transferir la seva aplicació al conjunt de l’espai de cooperació del sud-oest europeu.

A més de la CTP, que és el cap de fila, la resta de socis del projecte són: CREAF, CESEFOR, NEIKER, CIM de Leiria, Centro de Investigação da Montanha (CIMO), CEREMA, Office National des Forêts (ONF) i l’Institut D’estudis Andorrans – CENMA.

Més informació

Altres projectes

OPCC2

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) pilote le projet OPCC2, qui vise à limiter les effets du changement climatique et à adapter la zone pyrénéenne à ses conséquences. Les activités du projet sont coordonnées par l’Observatoire Pyrénéen…

Leer más

Phusicos

« According to Nature » est un projet qui vise à démontrer que les solutions qui s’inspirent de la nature afin de réduire les risques associés aux phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier dans les zones vulnérables comme les zones rurales montagneuses…

Leer más

Midmacc

LIFE MIDMACC est un projet dont l’objectif principal est de promouvoir l’adaptation au changement climatique par la mise en œuvre et l’expérimentation de différentes alternatives de gestion des paysages dans les zones rurales de moyenne montagne…

Leer más