TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ FINANCERA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

INFORMACIÓ FINANCERA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

La informació completa sobre pressupostos i comptes anuals està disponible aquí.

Des del 29 d’abril de 1987, la seu oficial de la CTP és la “Torre del Reloj”, edifici gòtic situat a la plaça del marquès de la Cadena, al centre de Jaca (Aragó). L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Jaca però el seu ús està cedit a la CTP, que hi manté la seva seu institucional i històrica.

1987 Inauguració Torre del Reloj – Seu de la CTP

Torre del Reloj Jaca

Informació sobre finançament:

La principal font de finançament del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA). Aquest finançament es complementa amb les cotitzacions de les administracions consorciades i altres subvencions que rep.

El percentatge de finançament entre les diverses fonts varia segons les següents activitats:

  1. Activitats CTP: Són les activitats pròpies com a Consorci, finançades fonamentalment per les cotitzacions dels seus set integrants i les subvencions de projectes impulsats per la CTP, com ara:
  1. Activitats POCTEFA: La CTP, a més de les seves activitats pròpies, des del 2007, és Autoritat de Gestió del POCTEFA. Per finançar les tasques que comporta, rep un reemborsament de FEDER, corresponent aproximadament al 95 % de les seves despeses. El complement prové de les cotitzacions dels seus set territoris.
  2. Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC): La CTP va posar en marxa el 2010 l’OPCC com a projecte insígnia de la cooperació transfronterera als Pirineus en matèria de canvi climàtic. No té forma jurídica pròpia i continua com a iniciativa del Consorci. L’OPCC, el 2019, lidera o participa en diversos projectes en el marc de convocatòries europees amb diferent percentatge de finançament:
  • OPCC2 (65 % 1a convocatòria POCTEFA 2014-2020 i un ajut de la Fundació Biodiversitat adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica).
  • PHUSICOS (100 % HORIZON 2020).
  • MONTCLIMA (75 % SUDOE).
  • MIDMACC (55% LIFE +).
  • ADAPYR (POCTEFA 2014-2020).
  • Assistència Tècnica Canvi Climàtic Pirineus: 60% LIFE.

El complement de finançament prové de les cotitzacions dels set territoris que la conformen.