PHUSICOS

PHUSICOS Logo

PHUSICOS: “According to Nature”; és un projecte que té per objectiu demostrar que les solucions basades i inspirades en la naturalesa per reduir els riscs associats als fenòmens meteorològics extrems, especialment en àrees vulnerables com les zones muntanyoses rurals, són tècnicament viables, rendibles i aplicables en l’àmbit regional.

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) té com a missió dirigir-se a les comunitats locals de les zones muntanyoses dels Pirineus per entaular un diàleg amb les comunitats locals més vulnerables, amb l’objectiu de planificar de manera conjunta estratègies, plans de finançament, sistemes de monitorització, polítiques i serveis relacionats amb les solucions basades en la natura.

A més de la CTP, formen part d’aquest projecte: l’Institut Geotècnic Noruec (NGI) (cap de fila), la Universitat de Nàpols Federico II (UNINA), el Servei Geològic Francès (BRGM), la Universitat de Viena (UNIVIE), la Universitat de Salzburg (PLUS), Risques et Développement (RD) a França, el Centre de GeoTecnologies de la Universitat de Siena (UNISI), la Universitat de Ginebra (UNIGE), l’Institut Internacional d’Anàlisi de Sistemes Aplicats (IIASA), la Càtedra de Planificació i Gestió Estratègica del Paisatge a la Universitat Tècnica de Munic (TUM), CREAF, Agence Ter, l’Autoritat del Comtat d’Oppland i l’Autoritat de la Conca del Serchio.

Més informació
cofinance-h2020

Numéro 776681

Altres projectes

OPCC2

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) pilote le projet OPCC2, qui vise à limiter les effets du changement climatique et à adapter la zone pyrénéenne à ses conséquences. Les activités du projet sont coordonnées par l’Observatoire Pyrénéen…

Leer más

Montclima

L’objectif du projet MONTCLIMA est de disposer des meilleurs outils et de reproduire les meilleures pratiques en matière de lutte contre le changement climatique sur les territoires du SUDOE (Programme de coopération Interreg V-B Sud-Ouest européen)…

Leer más

Midmacc

LIFE MIDMACC est un projet dont l’objectif principal est de promouvoir l’adaptation au changement climatique par la mise en œuvre et l’expérimentation de différentes alternatives de gestion des paysages dans les zones rurales de moyenne montagne…

Leer más