Euskadi

Euskadi és una comunitat amb singularitats històriques, culturals i econòmiques que compta amb un alt nivell d’autonomia política i amb un règim de finançament i recaptació particular a través del Concert Econòmic.

La població basca, diversa i emprenedora, es caracteritza pel seu caràcter mariner, agrícola i industrial.

A més de realitzar fortes inversions en polítiques de protecció social, Euskadi és un referent en pols de competitivitat, en organitzar la seva indústria entorn a clústers i un impulsor d’iniciatives en innovació i recerca.

El gust per menjar i beure bé s’aprecia en els mercats, les llars, els restaurants i les societats gastronòmiques amb la seva cuina tradicional, basada en ingredients de primera qualitat, i una renovadora cuina d’autor de fama internacional.

De les pintures rupestres a les construccions més avantguardistes, ofereix un interessant i monumental patrimoni històric i artístic. Actualment, acull importants esdeveniments culturals, com el festival Internacional de cinema donostiarra, la temporada d’òpera a Bilbao o el jazz a Vitòria-Gasteiz i Getxo.

Juntament amb les seves muntanyes i valls, un dels grans atractius són els 252 km de costa, on penya-segats abruptes s’alternen amb desembocadures de rius, aiguamolls i platges de sorra fina. Del seu paisatge divers, en destaquen els espais naturals protegits.

Un territori obert a Europa

Tot i que la Comunitat Autònoma del País Basc compti amb només 12 quilòmetres de frontera, no hi ha dubte sobre la seva naturalesa de regió fronterera i, per a Euskadi, les relacions de bon veïnatge i la cooperació transfronterera posseeixen una important transcendència.

La CTP és un fòrum de trobada i un marc idoni de relació de regions amb afinitats i problemàtiques similars. La cooperació entre els nostres ens públics territorials i agents privats permet abordar interessos coincidents i desenvolupar projectes compartits amb major eficàcia, contribuint a que els nostres territoris progressin i arribin a un grau de desenvolupament econòmic més gran.

Des de la noció d’un veritable espai de cooperació territorial, aspirem a posar en valor la CTP com a instrument de cohesió i construcció d’Europa.

Dades

Superfície (en km) 7.234,8
Població 2.164.311
Densitat de població 300,33 (hts/km2)
Capital Vitòria-Gasteiz
Km de frontera ES-FR-AND 12
Km de costa 252
Províncies / Departaments 3 (Àlaba/Araba, Biscaia i Guipúscoa)
Idiomes Espanyol i eusquera