L’Associació de Regions Frontereres Europees (AEBR, per les seves sigles en anglès) informa de l’ampliació del termini de presentació de candidatures a la tercera convocatòria de projectes B-Solutions en cooperació amb la DG Regio de la Comissió Europea. Les candidatures podran presentar-se fins a l’11 d’octubre de 2020.

B-Solutions és una iniciativa que té per objectiu abordar obstacles legals iadministratius que dificulten la cooperació transfronterera a les fronteres interiors de la Unió Europea. La tercera convocatòria centra el seu interès en casos en els quals la interacció transfronterera és més difícil per motius estructurals:

  • Per falta de coherència en la legislació.
  • Per inconsistències i solapament de procediments administratius.
  • Perquè la legislació aplicable (Europea, nacional o regional) no té en compte l’especificitat de la interacció transfronterera.

A més de descriure els obstacles, les candidatures hauran d’explicar com millorarà la cooperació si se solucionen. Tots els documents estan disponibles en la pàgina web del programa B-Solutions.

La Comunitat de Treball dels Pirineus a B-solutions

El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va participar en l’anterior convocatòria dirigint el projecte “Quan les emergències mèdiques esborren les frontereres” (en anglès en original, “When Emergency Medical Systems erase borders”). Es tracta d’un projecte ideat per a millorar l’accés de la població als serveis sanitaris d’emergència a través de l’eliminació dels obstacles administratius per a millorar l’eficiència i l’efectivitat d’aquests serveis. Més informació sobre aquest projecte aquí.

La Comissió Europea ha publicat un compendi dels 43 projectes programats en les dues convocatòries anteriors de B-Solutions, entre els quals s’inclou el projecte liderat per la CTP. El document analitza els resultats dels projectes i està disponible aquí.