recuperacion-covid19

Al juny de 2020, davant la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, la presidència de la CTP va llançar la iniciativa “Preparació per a la recuperació socioeconòmica dels territoris de la CTP”.

Els efectes de la pandèmia obliguen a una adaptació de l’activitat de la CTP per fer front de manera conjunta als desafiaments sanitaris, econòmics, sòcio-sanitaris generats sobre la cooperació transfronterera i els territoris de muntanya. Així, es va constituir el grup de treball COVID-19 i es va impulsar l’elaboració d’un qüestionari a través del qual cadascun dels territoris ha identificat obstacles i bones practiques en la cooperació transfronterera dels Pirineus.

Els principals resultats han estat:

  • La lluita contra el canvi climàtic, element transversal i necessari en el Pla de recuperació socioeconòmica de la zona pirinenca.
  • Remoure els obstacles a la cooperació transfronterera per a impulsar un model de promoció i atracció del territori.
  • Interconnectar el territori transfronterer i fer dels Pirineus un espai accessible als seus ciutadans com a prioritat.
  • La frontera com a espai de convivència i gestió eficient: facilitar la coordinació i impulsar el paper dels actors territorials en la governança transfronterera.

Aquests resultats serviran per a projectar, a partir de la situació actual, escenaris i propostes d’accions conjuntes a mig i llarg termini en el marc de l’Estratègia Pirinenca 2018-2024, adoptada pel Consell Plenari de la CTP al novembre de 2018.

La CTP, des de la seva doble condició de territori transfronterer i de muntanya, necessita un model de recuperació en el qual el benestar de la ciutadania i la valoració de les característiques socials, culturals, lingüístiques i econòmiques distintives del veí, es converteixin en font de confiança mútua, un requisit previ per a l’èxit de qualsevol cooperació transfronterera.

Descarrega aquí el document: