area-rural

Les àrees rurals són la llar de 96 milions de persones i ocupen un 45% del territori de la Unió Europea. En aquests llocs, que juguen un paper clau en la gestió dels recursos naturals i la mitigació dels efectes del canvi climàtic, es produeixen bona part dels aliments i altres productes. No obstant això, molts dels seus habitants se senten ignorats. Els flux de mà d’obra cap als centres urbans, unit a tendències demogràfiques negatives, es tradueixen en un cercle viciós pel qual aquestes persones veuen reduir-se el seu accés als serveis.

Per això, la Unió Europea desitja generar un debat sobre el futur de les àrees rurals i el paper que juguen en la societat. I en aquest sentit, la Comissió europea ha llançat una consulta pública per a determinar la visió de les àrees rurals europees per a 2040, tenint en compte diferents perspectives sobre el canvi demogràfic, la connectivitat, els baixos nivells d’ingressos i l’accés limitat als serveis.

També s’abordaran solucions innovadores, inclusives i sostenibles per a la transformació climàtica i digital, així com la crisi de la COVID-19.

Les àrees rurals ofereixen nombroses oportunitats, des de la redistribució de la població evitant la sobre població a les ciutats, passant per la producció d’aliments o la mitigació del canvi climàtic. A més, la crisi per la COVID-19 pot introduir canvis significatius en la societat dels quals es podrien aprofitar les àrees rurals, com a més teletreball o una major apreciació pels espais verds.

La consulta, llançada el passat 22 de juliol, romandrà oberta durant set setmanes, fins al 9 de setembre de 2020.

Més informació: