premi-cese

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) organitza enguany el Premi Solidaritat Civil entorn el tema “La societat civil contra la COVID-19”. Es premiaran aquelles iniciatives creatives i eficaces de particulars, organitzacions de la societat civil i empreses privades que hagin contribuït de manera destacada a fer front a l’emergència de la COVID-19 i a les seves greus i múltiples conseqüències.

Amb aquest premi, el CESE, òrgan de la UE que dóna veu a les ONG, els sindicats i les organitzacions empresarials en l’àmbit de la Unió, pretén donar a conèixer millor aquestes iniciatives, conscienciar sobre el seu impacte i rendir així tribut a totes aquelles persones que han lluitat contra el coronavirus.

El CESE concedirà fins a vint-i-nou premis, amb una dotació de 10.000 euros cadascun, a iniciatives desenvolupades al territori de la UE o el Regne Unit. S’atorgaran vint-i-set premis a projectes realitzats en els Estats membres, un a una iniciativa del Regne Unit i un últim a un projecte d’enfocament transfronterer o europeu.

Totes les iniciatives, incloses les presentades per empreses que persegueixin l’obtenció de beneficis, hauran de mancar estrictament d’ànim de lucre i no poden beneficiar-se en més d’un 50% de finançament públic.

Les iniciatives proposades per al Premi poder abastar un ampli ventall de temes, com ara accions relaciones amb la salut o els equips sanitaris o mesures específiques destinades a ajudar a les persones o els grups més necessitats, desfavorits o vulnerables (inclosos els refugiats), entre altres.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

Més informació: