Ja són tretze les entitats que s’han sumat a l’Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir), un instrument creat per a harmonitzar polítiques i actuacions en els territoris pirinencs en línia amb l’Organització de Nacions Unitats per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). ASPir promourà la conservació del sòl i el manteniment de la seva qualitat.

La CTP va llançar aquesta aliança al desembre de 2020 i des de llavors ja s’han sumat tretze organitzacions:

 • L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
 • el Grup d’ecologia i medi ambient de la Universidad Pública de Navarra,
 • l’Ajuntament de Orduña,
 • el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de Navarra
 • Tracasa Instrumental (empresa pública)
 • l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL),
 • el Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS) de la Universitat de Lleida (UdL),
 • la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo,
 • FORESPIR,
 • el Instituto Navarro de Tecnologías Agroalimentarias (INTIA),
 • el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA),
 • el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),
 • el grup de recerca de protecció del sòl del CREAF,
 • i la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Coincidint amb el Dia Internacional de la Terra, el pròxim 22 d’abril, la CTP finalitzarà la campanya d’adhesions i ASPir començarà el seu funcionament.

El sòl és un recurs natural finit i no renovable a escala temporal humana. En l’actualitat, la FAO estima que el 46% de les terres del món estan degradades i revertir la tendència requereix acció coordinada i urgent. L’intercanvi d’eines de diagnòstic entre territoris, l’elaboració conjunta d’estratègies i la gestió compartida dels sòls serà fonamental per a assegurar l’èxit de les accions.

En el context internacional, des de 2021 existeix una Aliança Mundial pel Sòl que planteja protocols adaptats de conservació dels sòls.

Per a adherir-se a ASPir, totes les entitats interessades poden descarregar el document d’adhesió i enviar-lo signat al grup promotor (contact@ctp.org).