El Comitè Europeu de les Regions ha organitzat una conferència sobre el futur de la cooperació transfronterera, que s’enfronta a una etapa complicada a causa de la crisi provocada per la pandèmia. L’objectiu d’aquesta jornada, celebrada el 5 de juliol, era discutir els efectes de la pandèmia en la cooperació transfronterera i presentar una resolució i un debat sobre el futur de la cooperació transfronterera sobre la base de les experiències viscudes.

Durant els pitjors moments de la crisi del coronavirus, els Estats membres de la UE van tancar les seves fronteres sense consultar als seus veïns, posant a diversos sectors econòmics en una difícil posició. D’altra banda, la crisi també ha posat de manifest la solidaritat entre els pobles d’Europa, demostrant una vegada més que la cooperació transfronterera és desitjada per la ciutadania europea.

A partir de les opinions de les regions frontereres recollides durant l’any passat i d’una sèrie d’estudis, el Comitè Europeu de les Regions aprovarà una resolució sobre el futur de la cooperació transfronterera en el seu ple de juliol. Aquesta resolució, que servirà com a contribució a la Conferència sobre el Futur d’Europa, esbossarà propostes concretes sobre com reforçar la cooperació transfronterera, però també com assegurar-se que la cooperació transfronterera i els ciutadans que viuen a les regions frontereres no es vegin mai tan afectats per una crisi com ha ocorregut en aquesta ocasió.

Més informació: