taller-pirineo-circular

La Comunitat de Treball dels Pirineus en col·laboració amb el Tecnocampus de Mataró, va organitzar el 25 de novembre el taller Pirineu Circular, concebut com a primera trobada d’agents del Pirineu per a la transformació cap a un model econòmic més circular i sostenible.

Els objectius de la sessió eren generar una visió de conjunt sobre el potencial de l’economia als Pirineus, compartir iniciatives, potenciar les sinergies, aportar reflexions i propiciar la creació d’una xarxa d’economia circular pirinenca.

Més de 40 assistents i 12 ponents dels set territoris de la CTP van participar en la sessió, exposant les seves iniciatives des de punts de vista tan diversos com la construcció, el disseny, la gestió de residus, el turisme, el sector primari o la formació, entre altres.

Durant la dinàmica participativa, els i les participants van posar en relleu la importància de compartir coneixements, col·laborar i aprendre sobre els diferents punts de vista per a poder treballar en aquest desenvolupament de l’economia circular als Pirineus.

La CTP continuarà desenvolupant una xarxa d’economia circular als Pirineus en 2021 i està prevista l’organització de tallers temàtics per a diferents cadenes de valor representatives d’aquest territori. Pròximament més informació en aquesta pàgina web.

Més informació: