glenn-carstens-work

El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus obre un procés selectiu per a cobrir un lloc com a gestor o gestora de projectes per als projectes LIFE Midmacc i H2020 Phusicos, que es desenvolupen sota el paraigua de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.

La descripció detallada del lloc, així com les qualificacions requerides, el salari, els criteris de selecció i altres condicions es poden consultar aquí.

Les candidatures, que hauran de complir les condicions explicades en l’apartat de Transparència d’aquesta pàgina web, hauran de dirigir-se al Director del Consorci per correu electrònic (contact@ctp.org) incloent tota la informació requerida abans del 30 de juny de 2021 a les 23.59.