oferta-empleo

El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus obre un nou procés selectiu per a cobrir un lloc com a tècnic o tècnica en finances i jurisprudència. La missió del lloc de treball consistirà a exercir les tasques de gestió econòmica, financera, pressupostària i comptable del Consorci de la CTP, així com proporcionar suport jurídic en termes de contractació pública i responsabilitzar-se de la seguretat dels sistemes informàtics de la CTP, amb suport extern.

Es tracta d’un lloc de treball fix i amb seu en les oficines del Consorci de la CTP a Jaca (Osca).

La descripció detallada del lloc, així com les qualificacions requerides, els criteris de selecció i altres condicions es poden consultar aquí.

Les candidatures, que hauran de cumplir les condicions explicades en la resolució de 11 de maig de 2021, hauran de dirigir-se al Director del Consorci per correu electrònic (contact@ctp.org) incloent tota la documentació requerida abans del 1 de juny de 2021 a les 23:59.