Després del procés participatiu que ha comportat diversos tallers de treball, el 6 d’octubre de 2021 s’ha celebrat el taller de retorn, última etapa d’aquesta fase de tallers per a la redacció de l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic (EPiCC).

El fruit d’aquesta reunió serà un document que inclourà l’EPiCC, una estratègia transfronterera per al conjunt dels Pirineus que tindrà com a objectiu millorar l’adaptació dels territoris dels Pirineus a l’efecte del canvi climàtic, tenint en compte als agents pirinencs.

L’estratègia compta amb un enfocament integral únic a Europa: no existeixen fins al moment altres estratègies d’adaptació al canvi climàtic de caràcter transfronterer i que abordin els desafiaments climàtics de la bioregió de manera transversal.

Aquest document es publicarà en la pàgina web de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) pròximament perquè totes les persones interessades en el tema puguin aportar els seus suggeriments, propostes i comentaris.

D’aquesta manera, la CTP, a través de l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, podrà implementar un projecte creat no sols per personal tècnic de les institucions sinó també per la ciutadania.