La delegada de la Generalitat de Catalunya a la Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, ha publicat un article a la newsletter d’ESPON en què cita la CTP. Concretament, explica que la CTP ha creat un grup de treball COVID-19 per impulsar la cooperació transfronterera.

La Generalitat de Catalunya, que ostenta en l’actualitat la presidència de la CTP, està treballant per seguir reforçant els instruments i les xarxes de cooperació territorial en la circumstància actual derivada de la crisi del coronavirus.

Vegeu l’article aquí:  https://www.espon.eu/covid19-how-local-and-regional-authorities-respond-crisis-case-catalonia