Udataspace-national-cancer-institute

El Grup de Treball de Salut de la CTP, constituït en 2019, ha coordinat una resposta conjunta a la consulta de la Comissió Europea sobre Dades i serveis sanitaris digitals i, en concret, sobre un espai europeu de dades sanitàries. Amb la finalitat de garantir que es tinguin en compte tots els punts de vista possibles en el disseny d’un marc jurídic per a un espai europeu de dades sanitàries, la Comissió Europea ha convidat persones i parts interessades a compartir els seus punts de vista i experiències.

L’objectiu de la consulta és facilitar un millor accés a les dades sanitàries i al seu intercanvi, crucial per a garantir major accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat de l’assistència sanitària, així com estimular la innovació en la salut i l’assistència. La recollida, accés i utilització de les dades sanitàries planteja reptes específics, en particular a l’hora de trobar l’equilibri adequat entre la posada en comú de la informació i la preservació dels interessos i els drets de les persones.

Aquesta resposta coordinada del Grup de Treball de Salut reafirma la voluntat dels set territoris pirinencs per promoure la cooperació sanitària i els interessos de la ciutadania dels Pirineus.