Aragó

Aragó és la porta central a Europa des d’Espanya i Portugal. La seva estratègica ubicació el converteix en nexe natural entre dos dels eixos de desenvolupament més importants d’Europa: l’Eix Atlàntic i l’Eix Mediterrani.

La ubicació geoestratègica del territori, la disponibilitat d’espai, la concentració d’activitat econòmica i la capacitat de connectar corredors i rutes fan d’Aragó una potència logística reconeguda internacionalment, i en els últims anys s’ha convertit en el centre de referència logística del sud d’Europa.

Aragó és terra de paisatges excepcionals, de grans contrastos i ecosistemes molt diversos, més de 2,4 milions d’hectàrees de muntanya, de les quals un milió i mig són arbrades. Tot un món d’hàbitats diferents i d’espais protegits.

Centres de recerca, desenvolupament i innovació, i parcs científics i tecnològics, constitueixen l’expressió del potencial en recerca i transferència tecnològica a Aragó, destacant per les seves inversions en sectors innovadors com les energies renovables.

Una terra que respira història, les empremtes de la qual romanen fresques. Encara es conserven monuments megalítics, pintures rupestres i poblats ibèrics. Una Comunitat de contrastos en què han conviscut cristians, jueus i musulmans. Una Comunitat amb un patrimoni artístic mil·lenari. Del romànic al barroc, passant per l’esplendor del gòtic, el mudèjar o el renaixement.

Un territori obert a Europa

Formar part de la Comunitat de Treball dels Pirineus suposa per a Aragó complir amb la vocació europeista de la regió, que mira a Europa ja des del seu Estatut d’Autonomia.

El Consorci de la CTP es troba adscrit a la Comunitat Autònoma d’Aragó i la seva seu és a Jaca.

Aragó desenvolupa, des de fa diverses dècades, contactes continus amb les seves regions franceses veïnes, Nova Aquitània i Occitània en un marc de cooperació estable i sòlida.

Aragó comparteix amb aquestes regions frontera natural física i gran part de les seves principals característiques geogràfiques, econòmiques, socials i culturals. Tenen la voluntat comuna d’aportar una resposta conjunta als seus desafiaments compartits, reduir els obstacles físics, culturals, administratius i reglamentaris que puguin frenar la cooperació, atenuar “l’efecte frontera”, abordar conjuntament els reptes derivats de la situació fronterera, explotar el potencial de les dues cares dels Pirineus i millorar el procés de cooperació en el si de la Unió Europea.

Aquestes relacions es plasmen en convocatòries anuals que financen projectes de cooperació transfronterera.

Aragó participa directament en la Unió Europea, en gran mesura a través de l’Oficina d’Aragó a Brussel·les, que persegueix la presentació, defensa i promoció dels interessos d’Aragó davant les institucions i els òrgans de la Unió Europea. Participa així mateix en el Comitè de les Regions, en els Comitès de Comitologia de la Comissió, en l’esfera del Consell, així com a través de la seva participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea (CARUE).

Dades

Superfície (en km) 47.720 km2
Superfície de muntanya pirinenca (km2) 20.849 Km2
Població 1.308.728 (2018, IAE)
Densitat de població 27,43 habitants / km2
Capital Saragossa
Km de frontera ES-FR-AND 136 quilòmetres de frontera amb França
Províncies Terol, Osca i Saragossa
Idiomes Espanyol i aragonès