El CREAF acollia ahir el tercer Seminari Transnacional sobre Estratègies per a la gestió i prevenció dels impactes de la sequera en els boscos de les muntanyes del sud-oest europeu (SUDOE) en el marc del projecte SUDOE MONTCLIMA.

Des de primera hora del matí, ponents de talla internacional van compartir coneixements i experiències relatives a les bones pràctiques i estratègies d’adaptació i gestió forestal en els boscos del sud-oest europeu (SUDOE). Un intercanvi que té com a objectiu contribuir a les polítiques de maneig i prevenció de les sequeres, així com a la millora de la gestió de riscos naturals.

Seguint la dinàmica d’edicions anteriors de situar la trobada en un lloc geogràfic concorde a la seva temàtica, en aquesta ocasió, la trobada transnacional tria Barcelona, capital de la conca mediterrània, com a escenari per a abordar la temàtica de les sequeres, un dels quatre riscos naturals principals que afecten la regió sud-oest d’Europa.

“Sabem que les àrees mediterrànies i de muntanya són més vulnerables al canvi climàtic i per això projectes com MONTCLIMA tenen tot el sentit, ja que ens permeten enfocar-nos a crear guies o crear noves eines com un geovisor però, sobretot, col·laborar més i millor per a pal·liar els efectes del canvi climàtic i evitar el sofriment de les persones del territori” va assenyalar Rosa Amorós i Capdevila, secretària general de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).

Amb aquest tercer seminari organitzat pel CREAF, el projecte SUDOE MONTCLIMA, liderat per la CTP i el OPCC, consolida el seu postulat sobre el vincle directe entre la crisi climàtica i l’augment en freqüència i intensitat dels esdeveniments naturals portadors de risc. I, al mateix temps, posa de manifest la necessitat de noves formes de sensibilització i conscienciació a la població sobre els riscos naturals i com el canvi climàtic pot influir en el territori muntanyenc del sud-oest europeu.