Catalunya

Envoltada a l’est per la Mediterrània, al nord per Occitània i Andorra i a l’oest per Aragó i el País Valencià, Catalunya té una situació estratègica que ha afavorit una intensa relació amb la resta dels països mediterranis i amb l’Europa continental. La contribució catalana a la construcció europea comença a les zones més pròximes geogràficament, mitjançant la cooperació transfronterera de proximitat.

La cultura catalana gaudeix d’un ampli reconeixement i la seva producció cultural i industrial és apreciada per la seva qualitat.

Catalunya és la porta d’entrada a Europa i un nexe entre els diversos territoris de la Mediterrània. La indústria és un pilar de l’economia catalana, així com les arts gràfiques i la indústria editorial, que representen un sector determinant en l’economia catalana, com la biomedicina, la biotecnologia i, molt especialment, el turisme. Catalunya posseeix tres aeroports internacionals i dos dels ports més importants de la Mediterrània.

Un territori obert a Europa

La CTP contribueix al doble objectiu d’afirmar la presència i influència de Catalunya a Europa i d’apropar la ciutadania al projecte europeu. Des del Govern de Catalunya es considera vital ser part present i activa en els grans debats europeus, contribuint de manera plural a definir l’Europa present i futura. Per això, el Govern de Catalunya aposta per un nou impuls que reprengui la continuïtat del projecte d’integració i unió política europea (units en la diversitat). Un impuls que només serà possible si s’enforteixen les institucions europees en el seu conjunt, refermant-ne i aprofundint-ne la legitimitat democràtica. Aquest procés ha d’anar acompanyat d’una nova estructura de governança multinivell, desplegant el principi de subsidiarietat i ressituant els espais de decisió de manera més òptima, eficient i propera a la ciutadania, tot aprofundint en la seva legitimitat democràtica, amb un renovat protagonisme per a la cooperació transfronterera. Una governança complexa per una societat i un món cada vegada més complexos i exigents.

Dades

Superfície (en km2) 32108
Superfície de muntanya pirinenca (km2) [Alt Pirineu i Aran] 5775,6
Població [Número de habitantes a 1/1/2019] 7.600.267
Densitat de població (hab/km2) 236,7
Capital Barcelona
Frontera terrestre (km)

França

Andorra

Aragó

C. Valenciana

315,4

65,3

359,9

52,9

Costa (km) 870
Divisió territorial 41 comarques i Aran