L’Assemblea Europea de la Muntanya és una cita destacable que té lloc cada dos anys des de 1998.
Es reuneixen els actors clau afectats per les problemàtiques de la muntanya (professionals, científics, empresaris, població,…).

Durant dos dies i mig, la trobada esdevé el centre de debat i intercanvi d’experiències sobre el desenvolupament sostenible a la muntanya.
Aquest any, la VII Assemblea Europea de la Muntanya se centra en la innovació, tema clau per al desenvolupament de les zones i comunitats de muntanya.

La innovació i la recerca són la base de l’estratègia de la Unió Europea i els estats membres per superar la crisi econòmica i dinamitzar les empreses europees.

Podeu consultar-ne la informació i baixar-vos el fullet
A més, el Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial, Agricultura i Pesca del Govern Basc, en col·laboració amb Euromontana, presenta al seu lloc web el document El valor añadido de la montaña europea, que reprèn les idees i els aspectes més importants, i les conclusions dels congrés Euromontana, que va tenir lloc l’any 2009 a Arantzazu (Euskadi).

Contacte:
Euromontana
2, Place de Champs de Mars
1050 Brussel·les
Tel.: 0032 (0) 2804283
Fax: 0032 (0) 2804285
Correu electrònic: conference@euromontana.org