La guia s’adreça a empreses, universitats, centres tecnològics i responsables del disseny de polítiques d’innovació, interessats en conèixer experiències i programes d’altres regions europees en models d’innovació oberta.
La guia recull les 18 millors pràctiques pel seu impacte regional, entre les 35 identificades i estudiades al projectes Euris. Entre d’altres, destaquen algunes bones pràctiques aportades per Navarra, com ara la Xarxa EIBT de suport a la creació de noves empreses de base tecnològica a Navarra, la Xarxa de Centres Tecnològics de Navarra, Retecna o el Programa d’anàlisis cooperatius, impulsats pel 3r Pla Tecnològic de Navarra.
Euris compta amb el suport del Programa INTERREG IV C, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que ajuda les regions d’Europa a treballar plegades per compartir experiències i bones pràctiques a les àrees d’innovació i l’economia del coneixement.