Més de vint socis, arribats de tota Europa representant 18 regions transfrontereres i una dotzena de centres de recerca, van fer balanç dels avenços dels seus estudis sobre les línies de millora de les polítiques d’ordenació del territori amb la finalitat de fer-les el més eficaces possible. Aquests estudis, finançats per la Comissió Europea, estaran a disposició del conjunt dels representants polítics electes i dels professionals de les zones transfrontereres durant l’any 2012 per ajudar-los a l’hora de triar les seves inversions i estratègies per a l’ordenació dels respectius territoris. El territori de la CTP ha estat escollit un dels territoris pilot i constitueix un dels 6 casos estudiats.