Els territoris duen a terme sovint intercanvis amb els països fronterers, tot i així, no és freqüent que aquests girin al voltant del patrimoni, del turisme i de l’urbanisme. La credibilitat de l’acció europea dels països depèn en gran manera de l’evolució de les regions transfrontereres. Aquestes constitueixen veritables laboratoris europeus: enmig de conflictes i competicions, com construir una política de planificació cultural en aquests territoris? Els territoris fronterers poden convertir-se en llocs propicis per la cooperació, la innovació i el desenvolupament econòmic. Aquestes reunions permeten als agents francesos i espanyols intercanviar pràctiques, avaluar experiències i projectar noves estratègies de cara al futur. La CTP participarà en aquest esdeveniment amb una conferència a càrrec del seu director, Xavier Bernard, sobre el tema de la política europea de cohesió: els futurs programes “Cap a una nova cooperació”.