Aquestes trobades, coorganitzades a l’estiu amb el festival Hestiv’Òc, també tenen lloc a la tardor, abans i durant la “Pau-Pyrénées fête le livre” (Fira del Llibre de Pau-Pirineus). Aquestes trobades amb escriptors d’expressió aragonesa, basca, castellana, catalana, francesa i occitana constitueixen un espai privilegiat d’intercanvi i lectura on, cada any, es creen nous espais on cap frontera és un obstacle per a la imaginació dels nostres autors. El programa es pot consultar a: www.2penents.com

Els vídeos de la darrera edició, que va tenir lloc el marc de 2011, Any dels Pirineus, es poden consultar a: