En aquest sentit, la Comissió ha destacat la importància de que els futurs programes estiguin orientats cap a l’assoliment de resultats tangibles per part de la població del territori corresponent.

En aquestes jornades, els responsables dels programes van poder aprendre de les experiències d’altres companys, conèixer el logotip comú que els programes compartiran de cara al nou període de programació i analitzar el procés i les dates de decisió amb les que Brussel•les treballa després de la presentació dels programes.

Els representants del POCTEFA que van acudir a l’esdeveniment assenyalen la importància d’aquesta trobada anual, on es comparteixen experiències, s’aclareixen dubtes i es busquen solucions a les dificultats i els desafiaments a què s’enfronten tots els programes.

Aquest esdeveniment és un punt de trobada dels programes de cooperació territorial, que per al període 2007-2013 van comptar amb un pressupost de més de 10.000 milions d’euros que han cofinançat més de 6.000 projectes a tot Europa.

El pressupost del període 2014-2020 és de 9.200 milions d’euros de FEDER, que es distribueixen de la següent manera: 6.600 milions d’euros per als 60 programes transfronterers (com per exemple POCTEFA), 2.100 milions d’euros per als 15 transnacionals i 500 milions d’euros per als 4 interregionals.