TESS és una iniciativa de cooperació per a reforçar el paper de l’economia social i desenvolupar experiències pilot que permeten la cerca de nous jaciments d’ocupació i la creació de noves empreses d’economia social. Els principals eixos d’aquesta iniciativa són el foment de l’ocupació per a persones majors de 45 anys i l’enfortiment de l’economia social de l’àrea transfronterera Navarra, País Basc i Aquitània.

INTERACT
fomenta la cooperació territorial entre regions de la Unió Europea. Amb la publicació d’aquest fullet, ha volgut posar cara a la cooperació a Europa.