Aquests diputats, procedents del Regne Unit (País de Gal•les), Romania, Alemanya, França, Espanya o fins i tot Itàlia, van poder comprovar per si mateixos l’impacte de la política europea de desenvolupament regional, així com els resultats concrets de la política de recolzament a la cooperació transfronterera.
Durant la seva estada es van reunir amb els representants polítics i els actors del territori, i van visitar principalment l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, a Puigcerdà, i el Théâtre de l’Archipel, a Perpinyà. El romanès Iosif Matula, President de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, es va mostrar molt satisfet amb aquestes visites i reunions. Considera que les polítiques dutes a terme per l’Hospital i el Teatre són models, per a la Unió Europea, d’aquest enfocament transfronterer, i que aquestes visites permetran legislar millor sobre qüestions essencials. Segons Iosif Matula, les normes han de ser més flexibles perquè els procediments siguin simples i es faciliti l’accés als crèdits europeus per a aquest tipus de projectes. Per al diputat europeu alemany Joachim Zeller, la cooperació transfronterera s’ha de tenir més en compte. Segons la seva opinió, hem de poder tractar aquest tema amb la Comissió Europea per simplificar els procediments, assegurar la continuïtat del finançament i posar fi a les preocupacions davant de les diferències legislatives entre dos països membres.

El futur de la cooperació territorial en joc

Els representants de la CTP presents s’alegren que aquesta reunió s’hagi produït, i que hagi permès fer front, juntament amb els eurodiputats, sobre la qüestió dels pròxims programes de cooperació per al període 2014/2020, actualment en procés de negociació. D’altra banda, cal destacar que els missatges dels representants polítics i destinataris de projectes europeus sobre la sol•licitud d’una simplificació dels procediments de la gestió dels fons europeus, i la imperiosa necessitat d’aconseguir l’esforç financer a la zona transfronterera de la CTP, han estat escoltats.
A més, s’ha presentat el vídeo on es dóna a conèixer el POCTEFA, en general, a través de diferents projectes desenvolupats a tota la zona transfronterera (veure vídeo) per oferir una visió més àmplia del programa i del territori. Els visitants han pres nota i tornaran a aquests territoris per visitar altres projectes cofinançats pels fons FEDER a través del POCTEFA, una cop acabats.