Aquestes subvencions, que poden arribar fins als dos milions d’euros per projecte, s’adrecen a investigadors i investigadores principals de qualsevol nacionalitat que desitgin desenvolupar la seva carrera professional en un país membre de la UE o associat al 7è PM, i que estiguin consolidant el seu propi grup d’investigació. Els sol•licitants han d’haver obtingut el grau de doctor entre set i dotze anys abans de la publicació de la convocatòria.

Informació important i presentació telemàtica de propostes.
Pressupost indicatiu: 523.000.000 euros. Els percentatges indicatius per a cadascuna de les àrees d’investigació són: 44% per a l’àrea de Ciències Físiques i Enginyeries; 39% per a l’àrea de Ciències de la Vida i 17% per a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats.
Data límit de presentació de propostes: 21 de febrer de 2013 a les 17 h. (hora local de Brussel•les)