Aquest seminari és la culminació d’un projecte que té com a objectiu comparar les bones pràctiques (a les dues bandes de la frontera) en matèria de serveis a la població i identificar els potencials de transferibilitat.

En efecte, gràcies a l’impuls d’ADRETS (Associació pel Desenvolupament en Xarxa de Territoris i Serveis) i de la Xarxa de municipis “Aliança als Alps”, va néixer un projecte d’intercanvi de bones pràctiques entre municipis francesos i italians per fer front a la problemàtica dels serveis a la població als territoris rurals. L’anomenat projecte SERPOM (Serveis a la Població a la Muntanya) va sortir a la llum entre membres francesos i italians de la Xarxa de municipis, gràcies a l’acord de col·laboració entre l’associació italiana Dislivelli i el responsable italià de l’"Aliança als Alps". L’objectiu d’aquest projecte és l’intercanvi i la capitalització d’experiències franco-italianes sobre el desenvolupament i el manteniment dels serveis públics en relació amb els enfocaments del desenvolupament sostenible.

El projecte SERPOM s’ha dividit en tres fases:

• una primera etapa de recopilació i capitalització d’experiències;

• un viatge d’estudi a principis de setembre del 2011 que va permetre presentar els treballs francesos (Queyras, Ecrins, Oisans) als veïns italians;

• un seminari de restitució que va tenir lloc el 30 de gener de 2012 a Bardonecchia.

Per a més informació: adrets-asso.fr