Durant la primera jornada es va realitzar el seminari “Intercanviar: les estratègies climàtiques dels nostres territoris”, que tenia com a objectiu intercanviar opinions sobre les prioritats de les regions de la CTP en matèria de canvi climàtic. Aquest seminari ha permès donar a conèixer les diferents polítiques climàtiques regionals i iniciar una reflexió i un intercanvi d’opinions sobre les prioritats comunes al territori.

La segona jornada es va dedicar al Comitè de Pilotatge del projecte OPCC-POCTEFA. Els referents regionals en canvi climàtic i els socis de l’Observatori es van reunir per analitzar l’avanç dels treballs i intercanviar opinions sobre les properes etapes de l’any que comença.

Al llarg del 2013, gràcies al treball realitzat pel conjunt dels socis del projecte OPCC-POCTEFA, s’aprofundirà en el coneixement de les evolucions del clima en tot el massís i s’implantaran tant les eines, com una metodologia compartida, per al seguiment dels indicadors del canvi climàtic.

D’altra banda, el 2013 suposa per a l’OPCC un punt d’inflexió, ja que les regions de la CTP hauran d’estudiar i planificar, en aquest període, el futur del treball conjunt en matèria de clima, tant en la seva institució, com en la CTP.

Continuarà…

Més informació sobre l’OPCC a: www.opcc-ctp.org