Regions, ciutats i organitzacions europees van acollir amb satisfacció els projectes de reglaments relatius a la política de cohesió, però van afirmar que encara quedava un llarg camí per recórrer abans de notar plenament el seu impacte sobre el terreny. Així mateix, van manifestar la necessitat de mantenir el nivell adequat de finançament, un enfocament altament integrat al desenvolupament territorial, i van insistir en la importància de la cooperació, implicant directament a les autoritats locals i regionals en el procés de presa de decisions. Parlant per primera vegada amb una sola veu, es va aprovar el "Manifest de St. Pölen”, una declaració que instava al Consell de la Unió Europea i al Parlament Europeu a defensar els interessos locals i regionals a la política de cohesió. Martin MALVY, aleshores President de la Comunitat de Treball dels Pirineus ho expressava de la següent forma: “L’objectiu de cooperació territorial europea és una de les polítiques més eficaces per respondre a les expectatives dels ciutadans en matèria de cohesió social i territorial, de desenvolupament sostenible i de creixement econòmic. Basant-se en la seva experiència, la CTP, que reuneix les Regions d’ambdós costats dels Pirineus, sol·licita a la UE un major recolzament financer per als Programes de Cooperació Transfronterera amb l’objectiu d’assegurar una millora aplicació de la estratègia Europa 2020 sobre aquestes territoris.”

Si desitgeu llegir o descarregar el manifest en francès, cliqueu en el següent enllaç, i en anglès, cliqueu aquí.