El territori de la CTP va ser escollit com a territori pilot i constitueix un dels sis casos estudiats. La CTP participa al projecte.

Les sis anàlisis territorials permetran proporcionar a les zones transfrontereres “una línia de referència” sobre la qual, els escollits i responsables podran triar inversions i opcions estratègiques per a l’ordenació dels seus respectius territoris.

S’ha publicat un informe intermedi. Podeu descarregar-lo en el següent enllaç.