Aquesta guia s’adreça principalment als col•lectius territorials, als serveis estatals i a les institucions i programes europeus i, des d’un punt de vista més general, al conjunt dels actors de la cooperació transfronterera. La guia presenta un diagnòstic de la cooperació en el conjunt de les fronteres franceses, un diagnòstic general transversal i una sèrie de recomanacions per millorar la posada en marxa de la cooperació transfronterera.
La MOT ha dut a terme aquest treball en el marc d’un estudi cofinançat pel Programa Europ’Act i és fruit d’un any i mig d’investigacions i treballs de camp.

Podeu descarregar aquesta el resum de la guia a la pàgina web de la MOT:
Frances
Anglès

Podeu descarregar aquesta la sintesi de la guia a la pàgina web de la MOT:
Frances
Anglès