Per continuar amb el seu compromís a favor de la cooperació transpirinenca i de la conservació del patrimoni natural, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) organitza una Proposta d’idees per a la redacció d’un projecte LIFE sobre Canvi Climàtic en el Pirineu. Les idees han d’estar relacionades amb l’Adaptació (adaptació, impactes i vulnerabilitat) en l’àmbit del Canvi Climàtic amb l’objectiu de que aquestes idees es materialitzin i es desenvolupin en un projecte LIFE.

Aquesta convocatòria d’idees persegueix el desenvolupament i la realització d’un projecte de cooperació transfronterera creat per actors (investigadors, associacions, centres científics, consultories…) relacionats amb l’Adaptació (adaptació, impactes i vulnerabilitat) en l’àmbit del Canvi Climàtic.

L’objectiu és recolzar les iniciatives ambientals, així com la identificació i atracció de talent al sector ambiental.

Els interessats poden consultar la presentació i condicions de participació aquí i han d’enviar, abans del 3 de setembre, el formulari de la proposta (descarregar aquí) com a resum executiu amb la seva idea de projecte mediambiental.