Es tracta d’un esdeveniment pilot amb un important contingut tècnic, s’adreça a experts en la matèria. La finalitat és, a més d’analitzar la situació del desenvolupament i la sostenibilitat econòmica a les muntanyes, identificar les claus el desenvolupament i profunditzar en les prioritats d’acció a curt i mitjà termini.

Més informació: http://www.assises-montagne-durable.com/