Cal recordar el que està en joc en aquests territoris. Cada dia, centenars de milers de persones travessen les fronteres per treballar, consumir, accedir a serveis, o senzillament per realitzar intercanvis amb els seus veïns.
A França, gairebé 340.000 persones que viuen prop d’una frontera, treballen al país veí. Aquest fenomen ha fet emergir veritables conques de vides transfrontereres, on s’han posat en marxa projectes pilot de cooperació transfronterera per donar resposta als problemes que se’n deriven.
Aquests territoris, amb grans aglomeracions transfrontereres, han de construir projectes comuns, urbans, socioeconòmics, ambientals, etc.; i necessiten, de cara al futur, eines de coneixement per tal de desxifrar els fenòmens transfronterers.
Actualment només existeixen dades de tipus puntual i parcial, i rarament es tracta de dades transfrontereres o comparables entre territoris. Per això aquesta "observació", encara en fase embrionària, és essencial per dur a terme una política eficaç d’ordenació dels territoris transfronterers.
Aquests reptes tan importants per l’ordenació del territori van ser l’objectiu dels debats del seminari.
Al llarg del mateix, també va tenir lloc un debat sobre els expectatives dels actors locals i la necessària evolució envers una verdadera observació transfronterera, de cara al futur, a nivell local, nacional i europeu.
Per a més informació, descarregueu el comunicat de premsa en francès.