Un dels socis de TEIN és l’Euro-Institut Català Transfronterer, cofinançat mitjançant el POCTEFA i que té com a objectiu la posada en marxa d’una eina de formació transfronterera associant dues universitats de referència (Perpinyà i Girona). Aquest projecte, actualment en fase de realització, s’integra d’aquest forma en una xarxa de cooperació entre Euroinstituts, complint així amb una de les seves accions previstes per a aquest període 2010-2013.
Els socis de TEIN són actors reals de la cooperació transfronterera. El seu tret distintiu és el fet de tractar-se de departaments universitaris, instituts de recerca i centres formatius que es dediquen a la cooperació transfronterera efectiva a Europa. Les tasques dels socis de TEIN comprenen la formació i la facilitació transfronterera, la gestió de projectes transfronterers o proporcionar assistència tècnica i formació als actors transfronterers mitjançant la investigació en aquest àmbit.