És així que el premi "Joventut" de la CTP, dotat amb 10.000 €, s’ha atorgat a l’Associació Navarra Nou Futur, cap de fila del Projecte LIMITIS FORUM – Los jóvenes proponen soluciones/Les jeunes proposent donis solutions/Gazteak irtenbideak proposatzen dituzte. Aquest projecte, dut a terme per socis de Navarra, País Basc i Aquitània (veure pàgina del Premi de la CTP), té com a objectiu sensibilitzar la població en general, i a la joventut d’avui en dia, i desmentir els mites per tal de reduir l’abisme existent entre els joves i el món dels adults. De fet, LIMITIS FORUM proposa dinamitzar grups d’adolescents en espais d’educació, tant reglada com no reglada, al voltant del tema de la crisi que travessa Europa, mitjançant l’organització d’un concurs de vídeos gravats amb telèfons mòbils. Finalment, tots els treballs es difondran a través de la celebració d’una gala i es votaran per atorgar els 2 premis que seran lliurats (un per a cada banda de la frontera). Tots els treballs dels joves es podran veure a: www.espaciokrea.org.

El projecte "La llana, vector de la renovació dels vincles històrics, econòmics i culturals entre els territoris pirinencs: per a un renaixement de les xarxes transfrontereres de proximitat i de complementarietat" ha rebut el Premi Honorífic "Forces vives".
Amb aquest premi, la CTP reconeix el paper econòmic, social, cultural i històric que la llana dels Pirineus pot desenvolupar a través d’un projecte com aquest. Per als socis de Migjorn-Pirineus i d’Aragó, l’objectiu és poder atorgar-li a la llana pirinenca un valor del qual tots els actors (criadors, transformadors i compradors) en pugui treure profit. Això requereix la recerca de productes diferents que es puguin crear mitjançant la transformació in situ del velló, per tal d’atorgar-li valor, i que haurà de ser analitzada. Es realitzaran experiments creuats i exposicions de nous productes i s’implantaran xarxes complementàries a la de la nova xarxa transfronterera, al circuit de comercialització i a la protecció de la denominació d’origen.
Per a més informació: visiteu la pàgina dels Premis de la CTP.