La creació d’aquest grup de treball es va ratificar durant l’ultima reunió del Comitè de Seguiment del POCTEFA, el juny de 2012. Aquest Comitè de Pilotatge, nascut arran del Comitè de Seguiment, està format per representants de l’Estat francès, espanyol i andorrà, dels diferents territoris implicats en el programa, així com per representants de les autoritats mediambientals.

Té com a objectiu dirigir els treballs col•lectius de preparació del futur programa que donaran lloc a la redacció del Programa Operatiu per al període 2014-2020 segons les etapes i obligacions establertes. Aquest programa operatiu és el document on es descriu tota l’estratègia d’intervenció del FEDER i la seva implantació per a la cooperació territorial a la frontera Espanya-França-Andorra per al període 2014-2020. Es tracta d’una obra conseqüent amb una descripció del context territorial, socioeconòmic, una exposició de les estratègies d’intervenció, de les prioritats per al programa, del pla de finançament, dels eixos de cooperació…