El Parc ecològic de Plaiaundi acull una experiència pilot en l’àmbit del pastoralisme. Durant el 2013 es durà a terme una experiència innovadora que consisteix en la utilització de cabres, com a ajuda en la conservació i sostenibilitat de l’espai natural. La utilització d’aquests animals herbívors té molts avantatges: respecta l’hàbitat, la seva diversitat i el seu terra, alhora que ajuda a mantenir un control de la vegetació dins del seu cicle natural.

Aquesta iniciativa es duu a terme dins del Projecte Txinbadia, un projecte de cooperació transfronterera que busca contribuir a una major protecció i sostenibilitat de les maresmes a l’estuari del Bidasoa i de la Cornisa Basca. El projecte Txinbadia compta amb Fons FEDER de la Unió Europea, concedits a través del programa POCTEFA.

El projecte Txinbadia consisteix en la creació d’una xarxa de treball sobre l’ús d’espais públics dels espais naturals de la Xarxa Natura, en l’àrea de les Maresmes de Txingudi i la Cornisa Basca. El projecte contempla actuacions en l’àmbit de la sensibilització, amb una major coordinació per part del personal tècnic responsable de la gestió dels diferents espais naturals de la zona i la proposta d’activitats de divulgació conjuntes que permeti assolir una major qualitat i visibilitat.

Les seves actuacions se centren en les campanyes de sensibilització i els intercanvis tècnics, tot i que també es preveuen actuacions en l’àmbit de les infraestructures, com ara la rehabilitació d’una antiga granja a Asporotsttipi per a adequar-la com a centre d’interpretació del litoral basc.

Descripció del projecte Txinbadia