El projecte va ser aprovat durant la primera fase de la convocatòria de projectes del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, amb una durada prevista de tres anys (d’octubre de 2008 fins desembre de 2011) i un pressupost lleugerament per sobre dels 1,6 milions d’euros, un 65% del qual està finançat amb Fons FEDER. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és l’encarregat de la gestió global del projecte i els altres socis són el Consell Regional d’Aquitània, el Consell Regional de Migdia-Pirineus i el Govern d’Aragó.

A partir de l’experiència acumulada en els projectes gestionats en el marc del Programa INTERREG III A 2000-2006, els socis institucionals del projecte han confirmat la seva voluntat comuna per continuar col·laborant per capitalitzar el treball iniciat de manera conjunta i consolidar un marc de cooperació estable i continuada dels sistemes i dispositius de formació professional de les regions pirinenques.

Així, PIREFOP pretén millorar la transparència i el reconeixement de les qualificacions professionals com un factor d’integració en el mercat de treball i de recolzament a la mobilitat transfronterera, al mateix temps que afavoreix la difusió de les innovacions i l’experiència en matèria de formació professional entre les administracions de les regions col·laboradores, així com la creació de formacions comunes que harmonitzin els seus corresponents dispositius amb la finalitat de crear un espai econòmic i de formació als Pirineus.

El projecte s’estructura en tres eixos complementaris: informació, orientació, comunicació i posada en xarxa ; transparència i correspondència de las qualificacions i, finalment, mobilitat transfronterera.

 

Anàlisis dels primers resultats

Els resultats presentats durant el seminari de clausura del projecte són el fruit del treball comú dels diferents sistemes de formació professional per avançar cap a la transparència i la correspondència de les qualificacions professionals dels sectors que són objecte d’estudi: cuina, energies renovables, salut, esports i automòbil. De forma paral·lela, i parlant més concretament de la promoció de la mobilitat, es tracta de remarcar que s’han dut a terme més de tres-centes estades de formació en dues-centes cinquanta empreses de les diferents regions col·laboradores i que han participat trenta quatre centres de formació.

PIREFOP ha suposat una oportunitat per consolidar i ampliar els entorns i les xarxes estables de cooperació en l’àmbit de la formació professional i en el context pirinenc, entre administracions regionals, centres de formació de diferents regions, centres de formació i empreses.