Una convocatòria de projectes d’àmbit nacional engegada a França per a una cobertura d’alta velocitat de les zones rurals.
La convocatòria, que compta amb 30 milions d’euros de fons europeus (FEADER) en el marc del pla de reactivació europeu, es va obrir el 23 d’octubre de 2008 i finalitza el 31 de gener de 2010.

El Consell de la Unió Europea de l’11 i 12 de desembre de 2008 va anunciar la implantació d’un pla europeu de reactivació econòmica. Aquest pla disposa d’una “part rural” per reduir la bretxa digital en aquestes zones en matèria d’Internet d’alta velocitat.

La “part rural” del pla europeu de reactivació s’adaptarà a França mitjançant una convocatòria de projectes que comença el 23 d’octubre de 2009. 30 milions d’euros del Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) es destinaran específicament a aquest repte.

Aquesta convocatòria de projectes nacional constitueix un element clau per a la generalització d’alta velocitat al territori com a complement de les iniciatives que es porten a terme actualment en l’àmbit nacional. També pretén preparar el canvi a Internet de molt alta velocitat.

A més, es tracta, a través d’aquesta convocatòria de projectes, de participar en un equipament òptim de les zones rurals per acompanyar el seu dinamisme, facilitar l’accés als serveis del públic i contribuir a la millora de l’equilibri dels territoris, tot reforçant la capacitat de reacció de l’economia francesa en conjunt.

Els 30 milions d’euros de FEADER s’empraran segons un principi de cofinançament dels mitjans que aporten les col·lectivitats territorials.

Els projectes es poden lliurar a la prefectura regional fins al 31 de gener de 2010.
El maig de 2010 es donarà a conèixer la llista dels projectes seleccionats.


Informació pràctica