Així doncs, al mes de juliol, són més de 1600 vehicles que han manllevat, cada dia, aquesta via d’accés cap al país veí, sigui un nivell equivalent al dels anys precedents.

 

 

El context de les obres

 

El túnel transfronterer de Bielsa-Aragnouet uneix la comarca de Sobrarb (Aragó) i el departament dels Alts Pirineus (Migdia-Pirineus). El túnel ha de suportar un funcionament important de caràcter temporal a causa dels tancaments sistemàtics en període hivernal, relacionats amb les infiltracions d’aigua i altres mancances vinculades amb la seguretat del túnel, que, fins ara, impedien el seu funcionament normal.

El pressupost del projecte de rehabilitació del túnel és de 21.659.824 €; el fons europeu FEDER en finança 10.747.732 €, en el marc del programa operacional Espanya-França-Andorra (POCTEFA). L’objectiu és garantir la gestió conjunta de la seguretat del túnel transfronterer i gestionar de manera compartida un equipament transfronterer reduint-ne l’efecte frontera.

 

Per a més informació, visiteu el lloc web del consorci Bielsa-Aragnouet.