El Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra disposa de finançament de la Unió Europea, amb un pressupost total d’aproximadament 168 milions d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’import restant per a la convocatòria arriba als 29,5 milions d’euros de FEDER i el percentatge d’intervenció del FEDER es fixa en un 65% del cost total elegible de les operacions.

Amb motiu d’aquesta convocatòria de projectes, la secretaria tècnica conjunta organitza un fòrum de debat obert en què tothom pot plantejar preguntes sobre la convocatòria de projectes, el funcionament, el seguiment de projectes i, sobretot, on es poden trobar les respostes per crear i fer realitat el seu projecte. Podeu accedir al fòrum des de la pàgina d’inici del lloc web de POCTEFA.

Si voleu més informació sobre aquesta convocatòria de projectes, accediu al lloc web de POCTEFA, apartat Convocatorias (castellà) o Appel à projects (francès) a www.poctefa.eu.