Aquest nou portal web dóna a conèixer l’estat i l’evolució dels aspectes relacionats amb la muntanya d’Andorra a partir d’indicadors sobre la natura de tipus físic i biòtic.

Els indicadors s’agrupen en quatre grans classes: biodiversitat, clima, conservació i territori, i riscos naturals; i són el resultat de la recerca científica relacionada amb diversos estudis de seguiment que es desenvolupen des del CENMA.

El CENMA és un organisme de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) que ha participat com a soci adjunt en les accions sobre clima, biodiversitat, boscos i riscos naturals de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic OPCC. A més, diversos membres del seu equip formen part del Consell Científic de l’OPCC.