En el marc dels activitats prèvies a la seva participació en la Cimera, la coordinadora de l’Observatori ha assistit a la conferència “Societat civil, ciutats i regions preparant-se per a la COP21 i més enllà”.

Aquesta Conferència Pública va ser organitzada el 19 de novembre de 2015 pel Comitè de les Regions (COR) i el Comitè Europeu Econòmic i Social (CESE). Segons es va exposar a Brussel·les, el CESE recolza, en general, la posició de la Unió Europea de cara a la COP21 (i el seu compromís per reduir el 20% d’emissions el 2030 i el 80% el 2050) i és favorable al fet que l’acord de París sigui jurídicament vinculant. 

El missatge principal ofert per representants de les regions i governs locals en el desenvolupament d’aquesta conferència es va referir al fet que la governança internacional no ha evolucionat al mateix ritme que ho ha fet la globalització de l’economia, la societat i els fluxos de recursos naturals. Així mateix, es va esmentar que els governs estatals i els mecanismes intergovernamentals tenen limitacions per poder fer front als reptes mediambientals.

En aquest context, el paper dels governs locals, la societat civil i altres grups d’interès és imprescindible per implementar accions concretes als territoris. I aquest paper és cada vegada més reconegut per la majoria d’estats, tot i que no és suficient.  

En aquest sentit, l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC) és un bon exemple d’iniciativa transfronterera promoguda des dels governs locals. L’Observatori Pirinenc publica estudis i monitora l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes naturals i els sectors socioeconòmic, per ajudar als territoris del massís pirinenc a incrementar la seva resiliència.