L’Eurorregió Aquitània-Euskadi ja ha definit els seus objectius de cara al pròxim període de programació. El Pla Estratègic de l’AECT per al període 2014-2020 s’estructura al voltant de quatre eixos estratègics: l’impuls d’una ciutadania eurorregional, la promoció de l’economia del coneixement, la innovació i la competitivitat empresarial, la construcció d’un territori sostenible i l’extensió del model de Governança Oberta. A més, la nova estratègia eurorregional defineix quaranta accions concretes que s’han de desenvolupar durant aquell període juntament amb els diferents agents implicats en la cooperació territorial.

El nou Pla Estratègic, alineat amb les prioritats europees i de les dues regions, ha estat elaborat en un marc de governança oberta i de concertació. Per això, al llarg del procés d’elaboració de l’estratègia es va realitzar una enquesta als agents de la cooperació, entrevistes als actors clau, es van organitzar grups de treball temàtics i es van llançar dues consultes en línia obertes a la ciutadania.

El document definitiu està estructurat en dues parts. La primera consisteix en una Diagnosi Eurorregional que inclou un diagnòstic socioeconòmic de l’Eurorregió Aquitània-Euskadi, un balanç de la cooperació entre ambdues regions durant el període 2007-2013, una anàlisi del marc estratègic de la cooperació territorial a Europa i una anàlisi DAFO.

La segona part del document, titulada Estratègia Eurorregional, s’estructura al voltant dels quatre eixos estratègics esmentats anteriorment i les accions a desenvolupar. Podeu consultar el Pla Estratègic de l’AECT Eurorregió Aquitània-Euskadi complet aquí i la presentació resumida aquí.