L’edició de primavera de Panorama, el títol de la qual és "Agermanament de comunitats", destaca el paper dels Fons de cohesió en l’apropament entre comunitats i especialment a través de l’exemple del programa PEACE.

D’altra banda, aquesta revista posa en relleu el paper clau de la política de cohesió en la recuperació del creixement econòmic a Europa. En un futur, aquesta política reforçarà encara més la consecució dels objectius de l’Estratègia « Europa 2020 » i es concentrarà en la inversió sostenible gràcies a una utilització més eficaç de les inversions regionals, nacionals i de la Unió.

Finalment, destacar que la Comissió ha creat recentment una important base de dades sobre bones pràctiques en l’àmbit del desenvolupament urbà. Aquesta base de dades servirà com a font d’informació i inspiració per a les ciutats, les autoritats de gestió i qualsevol altra institució involucrada en la política urbana, promovent d’aquesta manera un desenvolupament urbà més intel•ligent, sostenible i integrador de les nostres ciutats.

Per a consultar la versió digital de l’edició de primavera de la revista Panorama cliqueu aquí.